Eğitim Konu ve Yaklaşımlarımız
Uzmanlıklar Broşürü Eğitimler Broşürü

Aktif Eğitim Programları


Eğitimlerimizi kuruma özel olarak kapalı gruplar şeklinde gerçekleştirdiğimiz gibi belirli tarihlerde genel katılıma açık olarak da gerçekleştirmekteyiz.

Şu an hali hazırda yürüttüğümüz eğitimlerimizin künyesine ve tanıtım videolarına ilgili eğitimlerin sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Eğitim Takvimimiz


Genel katılıma açık planlanmış eğitimlere katılım için takvim içindeki ilgili bağlantıyı kullanabilirsiniz. Yeni genel katılıma açık eğitim talebi için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Takvimde Olmayan Genel Katılıma Açık Eğitim Talebi

Eğitim ve Çalıştaylardan Örnek Görseller


Uzun süreli tecrübesi ile gerçekleşirdiği bazı program örnekleri aşağıda sunulmuştur.

Eğitim Yöntem ve Yaklaşımlarımız


Yönetim modelleri; kurum/kuruluşların yönetim kademesinden başlayarak her bir kademedeki çalışanın ortak katkısı ile hayata geçer. Bu bağlamdan yola çıkarak "kurumsal gelişim" için "bireyin gelişimi" gereklidir. Fakat,; özellikle yetişkin bireylerin gelişimi pedagoji ve andragoji uzmanlıklarının desteği ile sağlanabilir. Klasik monolog eğitimden kurtulup, uygulamalı ve katılımcının aktif katılım sağlaması üzerine yapılan tasarımlar, eğitimlerimizin temelini oluşturmaktadır.
Aşağıda ifade edilen niteliklere göre tasarlanan eğitimler, kurumsal faydayı odağa almakla birlikte, bireyin gelişimini önemsemektedir.

Odak Yönetim Bilimleri

Odak Yönetim Bilimleri

Eğitimleriminiz odağı yönetim bilimleri ve Bütünleşik Yönetim Modeli'mizin ülkenin faydasına sunulmasıdır. Bu amaca yönelik olarak eğitim kritik bir araçtır. Amaç yönetim sistemlerinin içselleştirilmesidir.

Tasarımın Merkezi: Bilgi

Tasarımın Merkezi: Bilgi

Eğitim tasarımlarımızın merkezi; eğitici değil, uzun süreli tecrübe ile elde edilen kurumsal bilgidir. Katılımcının ihtiyacı, mevcut durumu gibi diğer unsurlar tasarıma katkı sağlamaktadır.

Size Özel Tasarım ve ArGe

Size Özel Tasarım ve ArGe

Kurumsal eğitimlerden önce yapılan analiz çalışmaları ile modelimizin ve eğitimlerimizin size uygun hale getirilmesi sağlanır. Klasik tabiri ile terzi işi eğitim çözümleri sunmaktayız. Size uygun çözümün ArGe yaklaşımları ile tasarlanması önemli yetkinlik ve taahhüdümüzdür.

Dramalı/Uygulamalı Eğitim

Dramalı/Uygulamalı Eğitim

Katılımcıların aktif katılımını sağlayacak şekilde tasarlanan eğitimlerimiz, bilgiyi merkeze koymaktadır. Katılımcının aktarılması istenen bilgi ile iletişimi önceliklendirilmiştir. Eğitici kolaylaştırıcı rolde olup tartışma, örnek olay, problem çözme ve oyun uygulamaları ile eğitim etkinliğinin artırılmasını sağlar.

Etkili İletişim ve Liderlik

Etkili İletişim ve Liderlik

Yönetim Sistemlerinin kritik unsurlarından biri liderliktir. Tüm bireyler, işinin lideridir mantığı ile tüm eğitim akışında etkili iletişim ile liderlik ruhu aktarılmaya çalışılır. Konsantrasyon sağlama etkinlikleri (ice breaking) ile aktif katılım desteklenir.

Tasarımın Önemli Unsuru: Eğitim Ortamı

Tasarımın Önemli Unsuru: Eğitim Ortamı

Her içerik ve eğitim tasarımı; kendine uygun ortam ister. Katılımcı, eğitici, salon düzeni, sunum araçları gibi eğitimin tüm unsurları içeriğin doğru aktarımına uygun olarak, gerekirse her oturum için ayrı olarak planlanır.

İletişim


info@suraksiyon.com

+90 (850) 466 41 41

+90 (532) 784 72 89

Sosyal Medya Hesaplarımız


Ayrıca, aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.


Copyright © 2021 SurAkSiYon (ABS GLOBAL Markasıdır.)